Пакет СТАРТ

Пакет СТАРТ

Идентифициране на 20 потенциални клиенти...
Насрочване на 10 бизнес срещи...
Предоставяне на систематизирана обратна информация...

Read More

Пакет СТАНДАРТ

Пакет СТАНДАРТ

Идентифициране на 30 потенциални клиенти....
Насрочване на 20 бизнес срещи...
Предоставяне на систематизирана обратна информация...
Продажби на допълнителни и нови продукти/услуги...

Read More

Пакет ЕКСТРА

Пакет ЕКСТРА

Идентифициране на 40 потенциални клиенти...
Насрочване на 30 бизнес срещи...
Предоставяне на систематизирана обратна информация...
Продажби по телефона...
Продажби на допълнителни и нови продукти/услуги...
Качествен контрол на проведените срещи...
Проучване на клиентската удовлетвореност...

Read More